Zespół lekarzy opiniujących w sprawach karnych i cywilnych. Instytucja specjalistyczna sp. z o.o.

Obdukcja

Wypadek, pobicie lub doznanie jakichkolwiek obrażeń, za które odpowiedzialna jest osoba trzecia, to sytuacje, w których niezbędna jest pomoc. Oprócz doraźnej opieki medycznej, niezbędne może być specjalistyczne badanie: obdukcja lekarska, wykonana przez zespół lekarzy opiniujących (biegłych sądowych). Opinia z obdukcji będzie pomocna w dochodzeniu swoich praw przed sądem.

Czym jest obdukcja?

Obdukcja jest specjalistycznym badaniem lekarskim, przeprowadzanym przez biegłego lekarza medycyny sądowej. Celem badania jest opisanie i ewentualne potwierdzenie doznanych przez badanego obrażeń oraz ich weryfikacja w świetle Kodeksu Karnego, tj. stwierdzenie rozstroju zdrowia, bądź naruszenia czynności narządu lub narządów ciała, a także oszpecenia.

W jakich sytuacjach obdukcja może być konieczna?

  • W przypadku ofiar pobicia, przemocy domowej, nękania, naruszenia nietykalności cielesnej;

  • w przypadku ofiar wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy;

  • w postępowaniach roszczeniowych wobec firm ubezpieczeniowych;

  • w postępowaniach odszkodowawczych wobec firm lub osób odpowiedzialnych za uszkodzenie ciała (np. w przypadku złamania nogi na chodniku nieodśnieżonym przez zobowiązanego do tego właściciela posesji);

  • w przypadku błędów lekarskich.

Jak przygotować się do badania?

Obdukcja lekarska powinna zostać wykonana jak najszybciej po wystąpieniu zdarzenia, które było przyczyną uszkodzenia ciała. Podstawą wydania opinii przez zespół lekarzy może być także zaświadczenie z badania wykonanego przez innego lekarza, np. lekarza pierwszego kontaktu. Dlatego ważne jest, aby na wizytę przybyć z dowodem osobistym (lub innym dowodem tożsamości ze zdjęciem – paszportem/ kartą stałego pobytu) oraz zaświadczeniami lekarskimi, wynikami badań, jeśli zostały wykonane wcześniej (np. zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, zdjęcia RTG).