Zespół lekarzy opiniujących w sprawach karnych i cywilnych. Instytucja specjalistyczna sp. z o.o.

Oferta dla policji

Zespół biegłych ekspertów i lekarzy wykonuje badania i przygotowuje opinie medyczne z uwzględnieniem najwyższej staranności. Na zlecenie policji przeprowadzamy:

  • badania określające naruszenia czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia;

  • opinie oceniające stopień uszczerbku na zdrowiu w postaci pozbawienia wzroku, słuchu, mowy, zdolności kalectwa;

  • ocenę całkowitej, znacznej lub trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała;

  • ocenę ciężkiego kalectwa, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej;

  • rachunek retrospektywny;

  • badania narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych;

  • badania alkoholu (metylowego i etylowego) we krwi.

Badania przeprowadzane są przez biegłych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Współpracujemy z lekarzami różnych specjalności, co gwarantuje kompleksową obsługę i profesjonalne przygotowanie opinii. Zapraszamy do nawiązania kontaktu przez formularz, telefonicznie lub osobiście.