Zespół lekarzy opiniujących w sprawach karnych i cywilnych. Instytucja specjalistyczna sp. z o.o.

Ekspertyzy

O nas

Jesteśmy Instytucją Specjalistyczną zajmującą się profesjonalną działalnością z zakresu opiniowania na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Nasza oferta obejmuje nie tylko opiniowanie z zakresu czynności lekarskich (medycyna sądowa, obdukcje lekarskie, oględziny osób zatrzymanych, badania osób w trwających postępowaniach sądowych, sekcje zwłok, zabezpieczanie materiałów biologicznych do dalszych badań, genetyka), ale również we współpracy z ekspertami z innych dziedzin wydajemy opinie interdyscyplinarne. Dzięki temu nasze opinie są kompleksowe, czas ich wydania jest znacznie krótszy aniżeli byłoby to wykonywane przez oddzielnie działające grupy ekspertów. Koszty wydania ekspertyz są przez to również mniejsze.

Współpracujemy z ekspertami z zakresu informatyki, technik komputerowych, telekomunikacji, badań wariograficznych (tzw. "wykrywacz kłamstw"), genetyki, biologii, ruchu drogowego i wypadków drogowych, rachunku retrospektywnego, oraz badań toksykologicznych (oznaczanie poziomu substancji toksycznych w płynach ustrojowych ciała lub próbkach zabezpieczonych w miejscu zdarzenia - alkohole, leki, narkotyki, pestycydy itp.).