Zespół lekarzy opiniujących w sprawach karnych i cywilnych. Instytucja specjalistyczna sp. z o.o.

O nas

Od 11 lat tworzymy zespół biegłych ekspertów oraz specjalistów z różnych zakresów medycyny. Służymy pomocą w tworzeniu kompleksowych opinii medycznych, niezbędnych zarówno w postępowaniu karnym, jak i postępowaniu cywilnym. Dotychczas wydaliśmy już ponad 15 000 opinii z wielu zakresów medycyny.

Usługi opiniowania na potrzeby postępowania karnego obejmują m.in.:

  • ocenę rozstroju zdrowia lub naruszenia narządów ciała;

  • ocenę narażenia na ciężki uszczerbek na zdrowiu bądź narażenia na utratę życia;

  • ocenę zdolności do odbycia kary pozbawienia wolności;

  • określanie stopnia inwalidztwa i niepełnosprawności;

  • ocenę niezdolności do pracy.

Zakres usług na potrzeby postępowania cywilnego to m.in.:

  • kompleksową ocenę długotrwałego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu w postępowaniu przeciwko firmom ubezpieczeniowym,

  • określenie stopnia uszczerbku na zdrowiu, na podstawie obrazu klinicznego oraz stopnia uszkodzenia czynności organu, narządu lub układu i towarzyszących powikłań

We współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny wykonujemy ponadto badania toksykologiczne, badania narkotyków, dopalaczy oraz określanie stężenia substancji odurzających i psychoaktywnych. Specjaliści z zakresu antropologii i informatyki śledczej dokonują również oceny treści pornograficznych z udziałem małoletnich.