Zespół lekarzy opiniujących w sprawach karnych i cywilnych. Instytucja specjalistyczna sp. z o.o.

Informatyka śledcza

Informatyka śledcza to dziedzina wiedzy wykorzystywana do poszukiwania, odzyskiwania, analizy i zabezpieczania danych zapisanych na nośnikach cyfrowych, np. w komputerach, telefonach.

Oferowane usługi w zakresie informatyki śledczej:

Badania seksuologiczne:

  • wykonywanie preselekcji materiałów, typowanych jako zawierających treści pornograficzne, z wykorzystaniem w nich osób poniżej 15. roku życia. Badania są wykorzystywane jako dowód w sprawach dotyczących pedofilii. Więcej w zakładce: Ocena treści pornograficznych.

Badania danych, które naruszają prawa osób trzech:

  • wykrywanie przypadków naruszenia praw autorskich poprzez nielegalne kopiowanie i rozpowszechnianie treści – np. nielegalne pobieranie treści chronionych prawem autorskim;

  • ocena legalności oprogramowania i ustalanie pokrzywdzonych podmiotów (producenci, dystrybutorzy). Badania są wykonywane przy okazji kontroli legalności przeprowadzanej przez policję i straż graniczną.

Badania związane z działaniami nieuczciwej konkurencji:

  • wykrywanie przypadków szpiegostwa przemysłowego z wykorzystaniem cyfrowych nośników informacji;

  • ujawnianie działań konkurencji z wykorzystaniem tzw. czarnego PR;

  • wykrywanie przypadków łamania zakazu konkurencji, np. na skutek wycieku firmowych dokumentów.

Ponadto:

  • pomoc organom ścigania w wykrywaniu cyberprzestępstw, np. szpiegostwa komputerowego;

  • odzyskiwanie utraconych danych, także celowo usuniętych;

  • badanie spisu połączeń, zawartości i uprzednio używanych danych w telefonach komórkowych.

Badania wykonuje zespół analityków – biegłych sądowych, doświadczonych w dziedzinie informatyki śledczej. Ekspertyzy przeprowadzane są z zachowaniem najwyższej staranności i zgodnie z najnowszą wiedzą z dziedziny informatyki, prawa i kryminalistyki.

Gwarantujemy rzetelność i terminowość wykonywanych analiz.