Zespół lekarzy opiniujących w sprawach karnych i cywilnych. Instytucja specjalistyczna sp. z o.o.

Rachunek retrospektywny

Czym jest rachunek retrospektywny?

Rachunek retrospektywny polega na weryfikowaniu wersji osoby podejrzanej, obwinionej lub typowanej na popełnienie czynu zabronionego (zeznań) z wykonywanymi na podstawie badań wyliczeniami. Dzięki tej metodzie można wyliczyć zawartość alkoholu we krwi człowieka w momencie określonego zdarzenia (np. wypadku komunikacyjnego). Rachunek retrospektywny może wykazać, że precyzyjnie wykonane wyliczenia wskażą inną wersję zdarzeń, niż zeznania.

W badaniach kilkakrotnie pobiera się krew, z zachowaniem dokładnie ustalonych odstępów czasowych. Na podstawie tych badań oblicza stężenie alkoholu w organizmie badanej osoby w pewnym przedziale czasu po zdarzeniu. Pierwsze pobranie krwi powinno zostać wykonane nie później niż 5‒7 godzin po zdarzeniu, dlatego ważna jest jak najszybsza reakcja osób poszkodowanych oraz służb zajmujących się zdarzeniem. Należy pamiętać, że alkohol eliminowany jest z organizmu człowieka przeciętnie w ilości 8 gram na godzinę, pod warunkiem, że zakończyło się jego spożycie. Dlatego już podczas badania osoba może znajdować się w fazie eliminacji alkoholu z krwi.

Jakie dane osoby poddawanej badaniu są niezbędne do jego wykonania?

Oprócz podania:

  • masy,
  • wieku,
  • wzrostu w centymetrach osoby badanej,
  • niezbędny do ustalenia jest przedział czasowy spożywania alkoholu,
  • ilość,
  • rodzaj (piwo, wino, wódka)
  • oraz przyjmowanie posiłków i innych napojów w czasie spożycia alkoholu.

Tylko wówczas rachunek retrospektywny będzie wykonany prawidłowo.

 W jakich sytuacjach wykorzystuje się rachunek retrospektywny?

  • po wypadkach komunikacyjnych, zwłaszcza gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku lub został schwytany albo zgłosił się po upływie pewnego czasu. Rachunek retrospektywny w takich sytuacjach jest często jedyną metodą służącą jako dowód w ustalaniu winy sprawcy zdarzenia;

  • w sprawach kryminalnych – np. dotyczących zbrodni;

  • w przypadku śmiertelnego zatrucia alkoholem.

Wyniki z rachunku retrospektywnego mogą stanowić dowód w sprawach karnych, szczególnie, gdy towarzyszą im relacje świadków.

Badanie wykonuje zespół analityków doświadczonych w opiniowaniu w zakresie rachunku retrospektywnego. Ekspertyzy przeprowadzane są z zachowaniem najwyższej staranności i zgodnie z najnowszą wiedzą z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych (matematyki, fizyki).