Zespół lekarzy opiniujących w sprawach karnych i cywilnych. Instytucja specjalistyczna sp. z o.o.

Analiza DNA

Na czym polega analiza DNA?

W pierwszej fazie badań DNA następuje wyizolowanie z pobranego materiału biologicznego genomowego kwasu deoksyrybonukleinowego, którego stężenie oznacza się metodą spektrometryczną, a następnie poddaje badaniom genetyczno – molekularnym.

W kolejnych etapach następuje badanie polimorfizmu DNA metodą PCR. Polega ona na namnażaniu i izolowaniu DNA, co pozwala na określenie jego długości. Do powielenia łańcuchów DNA dochodzi w procesie wielokrotnego podgrzewania i oziębiania próbki. W oparciu o uzyskane wyniki analizy DNA specjaliści laboratoryjni genetyki medycznej dokonują odpowiednich wyliczeń i porównań celem realizacji zleconych badań.

Pracownia wykonująca badania genetyczne posiada atest Komisji Genetyki Sądowej przy Polskim Towarzystwie Medycyny Sądowej i Kryminologii oraz Certyfikat Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej (ISFG) na badania DNA.

Jaka próbka wystarczy, by przeprowadzić analizę DNA?

W celu przeprowadzenia analizy DNA niezbędnym jest pozyskanie materiału biologicznego w postaci: płynów ustrojowych, fragmentów paznokci, materiału kostnego pobranego w wyniku ekshumacji, fragmentów tkanek miękkich czy włosów.

Do jakich celów przeprowadza się analizę DNA?

  • Ustalenie ojcostwa;

  • ocena ryzyka danego schorzenia w przyszłości;

  • postawienie ostatecznej diagnozy w przypadku podejrzenia u pacjenta danej choroby genetycznej,

  • ustalenie stopnia pokrewieństwa w przypadku zwłok ekshumowanych;

  • analiza pochodzenia śladów biologicznych w miejscu popełnienia zbrodni.

Wykonujemy badania genetyczne na potrzeby organów ścigania takich jak policja, prokuratura, sąd oraz na zlecenie osób indywidualnych, m.in. w zakresie badania śladów biologicznych oraz identyfikacji osobniczej.