Zespół lekarzy opiniujących w sprawach karnych i cywilnych. Instytucja specjalistyczna sp. z o.o.

Histopatologia

W badaniu histopatologicznym analizuje się pod mikroskopem materiał pobrany od pacjenta, aby ocenić charakter i stopień zaawansowania procesu chorobowego lub zmian, które nastąpiły w tkankach na skutek uszkodzenia ciała. Wyniki badania histopatologicznego są niezwykle pomocne także w diagnostyce pośmiertnej – na podstawie wycinka pobranego w trakcie sekcji zwłok można określić, np. czy uszkodzenie tkanek nastąpiło za życia czy po śmierci badanej osoby.

Rozpoznanie histopatologiczne jest bardzo dokładną i wiarygodną metodą badania.

Do jakich celów wykonuje się badanie histopatologiczne?

Zespół lekarzy opiniujących wykonuje na zlecenie klientów instytucjonalnych – policji, prokuratury, sądów, następujące badania w zakresie histopatologii:

  • badanie mikroskopowe mające dowieść prawidłowości procesu leczenia lub potwierdzić błąd lekarski – stosowane np. w dochodzeniu odszkodowania od firm ubezpieczeniowych;

  • badanie mikroskopowe uzupełniające – w przypadku zatrucia czy mechanicznego uszkodzenia ciała – pozwala określić np. sposób działania trucizny lub rodzaj narzędzia, którym zadano ranę;

  • diagnostyka mikroskopowa wycinków pobranych w sekcji zwłok – celem tego badania jest ustalenie przyczyn, mechanizmu i czasu nastąpienia śmierci;

  • badanie w przypadku zgonów nagłych – pozwala stwierdzić, jakie stany chorobowe, rozwijające się w organizmie zmarłego, były przyczyną jego śmierci;

  • badanie pośmiertne, którego celem jest ustalenie przyczyn śmierci noworodka lub dziecka.

Sposób prowadzenia badania

Pobraną próbkę (wycinek) odwodnia się i utrwala, a następnie przygotowuje z niej bloczki parafinowe. Bloczki kroi się na próbki o grubości kilku mikronów, odpowiednio barwi i bada mikroskopowo.

Badania wykonuje zespół lekarzy – biegłych sądowych, doświadczonych w opiniowaniu w zakresie badań histopatologicznych. Ekspertyzy przeprowadzane są z zachowaniem najwyższej staranności i zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną.

Gwarantujemy rzetelność i terminowość wykonywanych analiz.