Zespół lekarzy opiniujących w sprawach karnych i cywilnych. Instytucja specjalistyczna sp. z o.o.

Ocena treści pornograficznych

Ocena treści pornograficznych

Przeprowadzamy badania związane z oceną treści pornograficznych. Ze szczególną delikatnością podchodzimy do badania materiałów zawierających lub typowanych jako treści pornograficzne, z wykorzystaniem w nich osób poniżej 15. roku życia. Ocena takich materiałów może stanowić dowód w postępowaniu karnym przeciwko przestępcom seksualnym.

Nasi psycholodzy i seksuolodzy z najwyższą starannością wykonują:

  • badania materiałów zawierających treści pornograficzne – zdjęć lub filmów – pod kątem oceny wieku przedstawionych w nich osób oraz ustalenia ich tożsamości;

I ponadto:

  • ocenę zachowań seksualnych ludzi, m.in. sprawców przestępstw na tle seksualnym;

  • badania osób zgwałconych albo wykorzystanych seksualnie;

Wykonujemy również badania z zakresu antropologii, takie jak ustalenie ojcostwa na podstawie fotografii dziecka i jego rodziców (w przypadku, gdy nie jest dostępny materiał biologiczny ojca); identyfikacja osób na postawie zapisów wideo (np. z monitoringu). Na zlecenie klienta analizujemy budowę morfologiczną zwłok ludzkich i szczątków oraz przeprowadzamy ich identyfikację. Na podstawie materiału dowodowego określamy takie cechy jak wiek, płeć, rasa.