Zespół lekarzy opiniujących w sprawach karnych i cywilnych. Instytucja specjalistyczna sp. z o.o.

Wypadki drogowe

Badanie okoliczności wypadku drogowego polega na możliwie najwierniejszym odtworzeniu przebiegu wydarzeń. Pod uwagę bierze się stan pojazdów uczestniczących w wypadku, drogę hamowania, dynamikę ruchu pojazdów, fazę ruchu pieszego na drodze, obrażenia poszkodowanych. Analizuje się także pozostałe okoliczności i miejsce zdarzenia. Na tej podstawie można ustalić, np. osobę, która kierowała pojazdem.

Zakres badań okoliczności wypadku drogowego

Zespół specjalistów, na zlecenie klientów instytucjonalnych i prywatnych, wykonuje następujące badania specjalistyczne, które mają ustalić przebieg i okoliczności wypadku drogowego:

  • zidentyfikowanie kierowcy we współpracy z biegłymi z dziedziny ruchu drogowego. Proces odbywa się na podstawie pozostawionych w miejscu wypadku śladów biologicznych oraz materiałów dowodowych;

  • ustalenie możliwych przyczyn wypadku, rekonstrukcja wydarzenia oparta o zgromadzony materiał dowodowy, w tym zeznania osób biorących udział w wypadku i świadków;

  • analiza uszkodzeń pojazdu (pojazdów), a także ich stanu technicznego sprzed wypadku;

  • określenie szybkości, z jaką poruszały się pojazdy;

  • oszacowanie, czy możliwe było uniknięcie wypadku;

  • przygotowanie materiałów służących jako dowody w postępowaniu ubezpieczeniowym;

  • opinie techniczne.

Badania wykonuje zespół analityków – biegłych z zakresu ruchu drogowego. Ekspertyzy przeprowadzane są z zachowaniem najwyższej staranności i zgodnie z najnowszą wiedzą z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego i motoryzacji. Wyniki przeprowadzonych badań mogą służyć jako materiały w postępowaniach sądowych.

Gwarantujemy rzetelność i terminowość wykonywanych analiz.