Zespół lekarzy opiniujących w sprawach karnych i cywilnych. Instytucja specjalistyczna sp. z o.o.

Badania narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych

Nasi laboranci oraz specjaliści z zakresu chemii i toksykologii wykonują:

  • badania na obecność narkotyków w organizmie danej osoby na podstawie materiału biologicznego (krwi lub moczu);

  • badanie próbek narkotyków w celu ustalenia składu chemicznego, rodzaju i ewentualnie pochodzenia (analiza ilościowa i jakościowa).

Dopalacze i inne substancje psychoaktywne

Dopalacze stanowią obecne duże zagrożenie dla życia człowieka, ponieważ są to substancje o rzeczywistym (lub rzekomym) działaniu na ośrodkowy układ nerwowy i tworzą często mieszankę różnych szkodliwych substancji (w tym narkotyków). Nieustannie uznawane za dopalacze są nowe, nieznane dokładnie substancje. Obecnie lista dopalaczy obejmuje ponad 200 substancji, a liczba ta stale rośnie. Dlatego tak ważna jest jak najszybsza reakcja na każdy niepokojący sygnał, mogący mieć związek z substancjami psychoaktywnymi.

Zespół naszych doświadczonych specjalistów dokonuje starannej analizy próbek typowanych jako substancje psychoaktywne i odurzające zgodnie z najnowszą wiedzą z dziedziny chemii, toksykologii i farmacji.

Do kogo skierowana jest oferta?

  • Do rodziców – aby sprawdzić, czy dziecko nie jest pod wpływem narkotyków lub dopalaczy i jak najszybciej rozpocząć działania zaradcze;

  • do organów ścigania – kiedy wynik badania na obecność substancji odurzających w organizmie sprawcy lub ofiary zdarzenia ma wpływ na przebieg postępowania;

  • do pracodawców, zwłaszcza zatrudniających pracowników odpowiedzialnych za życie i zdrowie innych osób, np. kierowców lub wykonujących zajęcia niebezpieczne, np. operatorów maszyn.