Zespół lekarzy opiniujących w sprawach karnych i cywilnych. Instytucja specjalistyczna sp. z o.o.

Medycyna sądowa

Czym zajmuje się medycyna sądowa?

Medycyna sądowa to dziedzina kryminalistyki. Opinie wykonane przez specjalistów medycyny sądowej są niezbędne do spraw karnych i cywilnych. Badania z tego zakresu obejmują:

 • opiniowanie w zakresie kwalifikacji prawnej obrażeń ciała osób pokrzywdzonych, poszkodowanych w postępowaniu karnym i cywilnym – dla celów odszkodowawczych;

 • badania sądowo-lekarskie na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;

 • badania dotyczące rozstroju zdrowia, uszkodzenia narządów;

 • opiniowanie w zakresie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i wystąpienia uszczerbku na zdrowiu – na podstawie art. 160 Kodeksu karnego;

 • toksykologia sądowo-lekarska;

 • konsultacje specjalistyczne w procesach karnych i cywilnych obejmujące ocenę postępowania medycznego, mającą ustalić, czy doszło do popełnienia błędu lekarskiego – oceny wykorzystywane są w roszczeniach rentowych i odszkodowawczych;

 • ocena zdolności do uczestnictwa w czynnościach procesowych, udziału w rozprawach;

 • techniczno-medyczna rekonstrukcja wypadku drogowego z udziałem pieszych, włącznie z identyfikacją kierowcy. Badania wykorzystują zaawansowane techniki z zakresu informatyki śledczej;

 • wykonywanie sądowo-lekarskich sekcji zwłok i oględzin ciała.

Zakres badań medycyny sądowej

Wykonujemy badania m.in. z następujących specjalizacji:

 • ortopedia;

 • traumatologia;

 • urologia;

 • rehabilitacja medyczna;

 • chirurgia ogólna;

 • farmakologia;

 • ginekologia;

 • psychiatria;

 • radiologia;

 • onkologia;

 • laryngologia;

 • stomatologia zachowawcza.

Gwarancją rzetelności wykonywanych badań jest wieloletnie doświadczenie naszego zespołu lekarzy – biegłych sądowych, wynikające z tysięcy przeprowadzonych ekspertyz i wystawionych opinii. Wszystkie badania wykonywane są na podstawie zebranej dokumentacji medycznej i materiałów zgromadzonych w aktach sprawy.